انتخاب فارس بی‌دلیل نبود و پژوهش پیش روی نیز درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که چرا فارس به مرکزیت شیراز به‌عنوان کانون فعالیت‌های آموزش عشایری اصل ۴ انتخاب شد و دولت آمریکا و مجریان محلی چه نقشی در ترویج آموزش و پرورش در بین عشایر این استان داشتند؟ یافته‌های پژوهش حاکی است انتخاب این استان جهت تعلیمات عشایری، هدفمند و با هدایت دولت مرکزی و در راستای یکجانشین کردن عشایر بوده است، زیرا دولت پهلوی دو بار(۱۳۰۷ و ۱۳۲۵ شمسی) با شورش سراسری عشایر این استان مواجه شد و بعد از هر شورش تصمیم گرفت آموزش و پرورش را در راستای یکجانشین کردن عشایر ترویج کند که به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی و کافی نبودن بودجه توفیق چندانی به‌دست نیاورد و وقتی کارمندان اصل ۴ به شیراز رسیدند با حمایت‌های مالی و تدارکاتی آمریکا و همکاری محمد بهمن‌بیگی، آموزش و پرورش عشایری عملیاتی شد.

به نقل از یک مقاله به قلم سلیمان حیدری، فاطمه بینشی‌فر