امام اعلام کردند: شورای انقلاب حکومت موقت تعیین خواهد کرد و حکومت موقت، موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه کند. همچنین قانون‌اساسی که تدوین شد، به آرای عمومی گذاشته می‌شود. ایشان دولت بختیار را غیرقانونی اعلام کردند و گفتند: کاری نکنید که مردم را به جهاد دعوت کنم.خبرگزاری رویترز نیز پیش‌بینی کرد که انقلاب ایران به کشورهای عرب سرایت کند. بختیار، نخست‌وزیر وقت در گفت‌وگو با روزنامه لوماتن گفت: برخی اوقات صبر بهترین تاکتیک است و اگر آیت‌الله خمینی بخواهد در شهر مقدس قم دولت پیشنهادی خود را به‌وجود آورد، به او اجازه خواهم داد تا دولتی شبیه به واتیکان تاسیس کند. انور سادات رئیس‌جمهور مصر، دوست نزدیک شاه و اولین میزبان او پس از گریز از کشور نتوانست نگرانی خود را از تاثیرات انقلاب ایران مخفی نگاه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در یک جلسه به شدت با سیاسی کردن اسلام در مصر مخالفت کرد و گفت: «من با دخالت مذهب در سیاست مخالفم.»