میشل ستبون، عکاس فرانسوی که در روزهای انقلاب ۵۷ به ایران آمده بود عکس‌های به یاد ماندنی از تظاهرات مردم ثبت کرده است. او در گزارش‌های تصویری‌اش تلاش کرده که با دیدی واقع‌بینانه وقایع‌اجتماعی ایران را دنبال کند.