برادران رایت کار با بادبادک‌ها و گلایدرها را در سال ۱۸۹۹ آغاز کردند. سال بعد اولین گلایدر کامل خود را که می‌توانست یک نفر را حمل کند، برای آزمایش به کیتی هاوک در کارولینای شمالی بردند؛ اما نتیجه آزمایش آن چندان رضایت‌بخش نبود. آنان دومین گلایدر کامل را در سال ۱۹۰۱ و سومین گلایدر را در سال ۱۹۰۲ ساختند و آزمایش کردند. در گلایدر سوم برخی از مهم‌ترین اختراعات آنان به کار برده شده بود. آنها با گلایدر سوم بیش از یک هزار پرواز موفقیت‌آمیز انجام دادند. آنها سپس به ساخت هواپیما روی آورند و اولین هواپیمای اختراعی خود را روز هفدهم دسامبر ۱۹۰۳ در«کیل دویل هیل» نزدیک کیتی هاوک کارولینای شمالی به پرواز درآوردند. اورویل رایت در سال ۱۹۱۵ تمام منافع مالی خود را در شرکت هواپیماسازی فروخت. وی در سال ۱۹۳۳ مدال افتخار فرانکلین را به‌دست آورد.