پرسکات نویسنده کتاب‌های مهمی در زمینه تاریخ قاره آمریکا از جمله «تاریخ گشایش مکزیک» و «تاریخ گشایش پرو» بود. او به‌رغم اینکه از نابینایی رنج می‌برد به‌دلیل حافظه قوی‌اش خالق آثاری ماندگار شد. او متخصص تاریخ دوره رنسانس در اسپانیا بود. پرسکات همچنین از بزرگ‌ترین روشنفکران آمریکایی دوره خودش بود.