او جزو پیشگامان صنعت در دوران استعمار کانادا بود. علاوه بر راه‌اندازی شرکت نوشیدنی در مستعمرات منطقه کبک، نخستین کشتی بخار را ساخت. او همچنین موسس اولین راه‌آهن عمومی در کانادا بود. از دیگر دستاوردهای زندگی اش ریاست بانک مونترال بود. ملسون همچنین یک بیمارستان، یک هتل و یک سالن تئاتر در مونترال تاسیس کرد.