روزنامه ایران در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۰۱ در شماره‌های ۱۱۸۵ و ۱۱۸۷ صفحه اول خود لایحه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپو را به‌عنوان رئیس کل مالیه ایران چاپ کرد. در این لایحه وظایف طرفین نسبت به یکدیگر، اعم از سال‌های خدمت و حقوق میلسپو در ۱۵ ماده ذکر شده بود. در ماده اول این لایحه چنین ذکر شده است: «ماده اول: مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که دکتر میلسپو تبعه آمریکا را به سمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت پنج سال مطابق با مواد ذیل استخدام نماید.» در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۲۱، دکتر میلسپو برای بار دوم به ریاست کل دارایی انتخاب شد. میلسپو در دی ماه ۱۳۲۱ وارد تهران شد و به‌عنوان رئیس کل دارایی با اختیارات وسیعی امور مالی و اقتصادی کشور را در دست گرفت و خزانه‌داری، حمل‌ونقل، توزیع خواربار و تثبیت قیمت‌ها و حتی تعدیل اجاره‌بها در اختیار او و ۶۰ نفر از همکارانش قرار گرفت. اقدامات وی این بار زیاد مورد توجه مردم قرار نگرفت. مجلس زیر فشار افکار عمومی در ۸ ژانویه ۱۹۴۵ برابر با ۱۸ دی ۱۳۲۳ قانونی مبنی بر سلب اختیارات فوق‌العاده میلسپو تصویب و سپس دولت اقدام به برکناری وی کرد و از ایران اخراج شد.