کشفیات گالیله تحولی بزرگ در دنیای علم و نجوم به‌وجود آورد. او با تلسکوپ اختراعی‌اش موفق به کشف رشته کوه‌های سطح کره ماه، ستاره‌های برج ثور، اقمار مشتری، هلال زهره، حلقه‌های زحل و لکه‌های خورشیدی شد. دادگاه تفتیش عقاید ۲۲ ژوئن سال ۱۶۳۳ او را به‌دلیل کشفیاتش که حقایقی خلاف مکتوبات کتاب مقدس را نشان می‌داد به ارتداد محکوم کرد. گالیله مجبور شد ادعای خود درباره گردش زمین به دور خورشید را پس بگیرد. بنابراین از مرگ نجات یافت، اما تا آخر عمر در زندان به سر برد و انتشار آثارش ممنوع اعلام شد.