آیت‌الله طالقانی ۱۰ سال زندان، مهندس بازرگان ۱۰ سال، یدالله سحابی ۶ سال، احمد علی بابایی ۶ سال، عباس شیبانی ۶ سال، عزت‌الله سحابی ۴ سال، مهدی جعفری ۴ سال، ابوالفضل حکیمی ۴ سال و...