متن کتاب به‌صورت گفت‌وگویی بین چند نفر است که از جمله آنها می‌‌توان به یک فیلسوف، بازرگان و سهامدار اشاره کرد که درباره بورس آمستردام آن زمان بحث می‌کنند. براساس اسناد تاریخی، شهر آمستردام اولین بورس جهان را تاسیس کرد.در گفت‌وگوی شخصیت‌های اصلی کتاب مباحث اساسی درباره پایه‌های اصلی بورس مطرح می‌شود که امروزه بسیار در بورس‌های مدرن آشناست. توصیه‌های اقتصادی این کتاب در بازارهای زمان معاصر به‌صورت روزمره دیده می‌شود. به‌طور مثال هیچ‌وقت از سقوط بورس یا سهام غمگین نشوید چون بازار هیچ وقت برای موفقیت شما غمگین نمی‌شود. نویسنده کتاب در اسپانیا متولد شده ولی اکثر دوران زندگی خود را در شهر آمستردام سپری کرده است. وی در مقدمه کتاب آورده است که خودش اقتصاددان یا سهامدار نبوده و این کتاب را تنها برای تفریح و لذتش از علم اقتصاد نوشته است.یکی از مدیران حراجی ساتبی می‌گوید: از این کتاب تنها ۱۰ نسخه چاپ شد که کتاب مذکور اولین نسخه چاپ شده است. این حراجی در اعلامیه‌ای عجیب می‌گوید کسانی که ۳۰۰هزار دلار پول ندارند این کتاب را بخرند و می‌توانند نسخه سال ۲۰۰۶ آن را به قیمت ۲۸دلار در سایت آمازون خریداری کنند!

منبع ایبنا