وی زندگی کردن بدون دغدغه، «آزادی فکر و عمل داشتن» و تملک کردن و انتظار مصون بودن اموال از تعرض را  ازحقوق طبیعی برای انسان دانسته که به استدلال او بدون رعایت آن سعادت و پیشرفت و صلح و امنیت میسر نخواهد بود. به نظر او حقوق طبیعی اندکی پس از تولد در یک انسان به‌وجود می‌آیند و دولت نباید اجازه دهد که این حقوق به‌علاوه حیثیت و احترام از انسان گرفته شود.«پین» به‌دلیل تکرار تاکید بر حق تملک و بیان این مطلب که دولت یک جامعه مکلف به محافظت از املاک، اموال و بازستانی مطالبات مالی اتباع است از سوی روشنفکران چپ یک متفکر کاپیتالیست تلقی می‌شود. او در ۱۷۷۴ میلادی به مستعمرات آمریکایی بریتانیا وارد شد و به‌عنوان یک رساله‌نویس رادیکال، با نوشته‌های قدرتمند خود به کمک انقلاب آمریکا آمد. مهم‌ترین رساله‌های وی عبارتند از عقل سلیم که رساله‌ای است آتش‌افروز در حمایت از استقلال آمریکا از پادشاهی بریتانیای کبیر.