در همین روز عبدالله انتظام وزیر امورخارجه اعلام کرد: «ایران مایل به تجدید مناسبات با انگلستان است به شرط اینکه انگلستان خودش را با نظریات ایران درباره مساله نفت تطبیق بدهد و این مساله را با روحیه انصاف و احترام متقابل تلقی کند.» یازده روز بعد اعلامیه دو دولت مبنی بر تجدید مناسبات سیاسی انتشار یافت. در بیانیه‌ای که از سوی دولت زاهدی انتشار یافت، آمده بود: «دولتین انگلیس و ایران تصمیم گرفته‌اند روابط سیاسی برقرار سازند و هریک به‌زودی سفیر به کشور دیگر اعزام دارند. سپس در نزدیک‌ترین موقعی که مورد موافقت طرفین باشد، در باب حل اختلافات مربوط به نفت که اخیرا موجب تیرگی روابط بین آنها شده باشد، شروع به مذاکره کنند و به این طریق دوستی دیرینه خود را محکم سازند.» زاهدی برای اینکه احساسات مردم را تحریک نکند به لندن پیشنهاد کرد جمله‌ای در اعلامیه مشترک مربوط به‌تجدید مناسبات بین دو کشور به‌شرح ذیل بگنجانند: «با در نظر گرفتن احساسات ملی مردم ایران درباره منابع طبیعی کشورشان باید به راه‌‌حلی دست یافت که براساس عدالت و انصاف و شرافت باشد و منافع هر دو طرف را حفظ کند.»  در همان روز ژنرال زاهدی، نخست‌وزیر دولت کودتا، در یک نطق رادیویی تجدید مناسبات ایران و انگلستان را امری ضروری و لازم اعلام کرد.