پیرنیا طی دوران زندگی سیاسی‌اش مجموعا ۴بار رئیس‌الوزرا شد و ۲۴ بار به مقام وزارت رسید. او همچنین در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی بود. پیرنیا با روی کار آمدن رضاخان به کلی از مشاغل دولتی کنار گرفت و در 10سال آخر عمر اغلب به کارهای فرهنگی و علمی پرداخت و مشغول تالیف کتاب سه جلدی «تاریخ ایران باستان» شد. از دیگر آثار او نیز می‌توان به کتاب‌های حقوق بین‌الملل، خطوط برجسته داستان‌های ایران قدیم، دستورالعمل اصول و محاکمات جزایی و قوانین موقتی محاکمات حقوق اشاره کرد.