۲۶ آبان ماه ۱۳۵۹ شهر سوسنگرد پس از نزدیک به دو ماه اشغال از سوی نیروهای بعثی عراقی آزاد شد. این نخستین شهری بود که نیروهای ایرانی از دست متجاوزان رها کردند و تاثیری چشمگیر در روحیه‌بخشی به مردم و نیروهای نظامی کشور داشت.