او در سال‌های ۱۹۵۳ و ۱۹۵۵ موفق به اخذ مدارک کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق از دانشگاه کالیفرنیا شد. وی در سال ۱۹۵۷، به موسسه بین‌المللی تحقیقات استنفورد که در آن‌زمان بیش از یک دهه عمر داشت، رفت. در سال ۱۹۶۰ در این موسسه، یک مرکز تحقیقاتی با نام ARC را راه‌اندازی کرد و تا ۱۹۷۷ ریاست آن مرکز را بر عهده داشت. در همین مرکز بود که انگلبارت، در سال ۱۹۶۳ ایده موشواره را مطرح کرد. هر چند که آن ایده، انقلابی در صنعت کامپیوترهای شخصی ایجاد کرد اما سال‌ها طول کشید که موشواره در معرض دید و استفاده عموم مردم قرار گیرد.