در پی همین شیوه روزنامه‌نگاری که از محمد مسعود روزنامه‌نگار شهیر سال‌های دهه بیست آموخته بود با رادیکال‌ترین شکل ممکن به اداره باختر امروز می‌پردازد و مانند محمدمسعود آموزگارش در سنین جوانی جان خود را بر سر همین انقلابی‌گری در امور سیاسی و مطبوعاتی می‌نهد. باخترامروز روزنامه بخش‌خصوصی در سال‌های دهه سی با تیراژ ۳۰هزار نسخه که رقمی بی‌سابقه در مطبوعات کشور بود، منتشر می‌شد. در روزهای پایانی اردیبهشت سال ۱۳۳۰ و در پی به صدارت رسیدن دکتر محمد مصدق، دکتر فاطمی به سمت معاون پارلمانی نخست‌وزیر و سخنگوی دولت منصوب شد. دکتر فاطمی تقریبا یک سال و نیم بعد در مهرماه سال ۱۳۳۱و در پی استعفای حسین نواب بر مسند وزارت‌خارجه قرار گرفت. وی در یکی از مهم‌ترین اقدامات خود که در دوران سیاسی معاصر ایران کم‌نظیر بود، اقدام به بستن سفارت بریتانیا در تهران کرد که بر بحران شعله‌ور حاصل از مجادلات نفتی دو کشور افزود. فاطمی را باید یکی از رادیکال‌ترین اعضای کابینه و از حامیان براندازی خاندان سلطنتی پهلوی و دشمن اول شخص محمدرضا پهلوی درکابینه مصدق دانست و به همین دلیل درحالی توسط دولت کودتا اعدام شد که هیچ‌کدام از مقامات در سطح او و همچنین شخص رئیس دولت یعنی دکتر مصدق مستحق چنین عقوبتی شناخته نشدند. دوران وزارت پرتلاطم فاطمی بر وزارت‌خارجه از مهر ماه سال ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به طول انجامید.