با وجود آزادسازى چند هزار برگ از اسناد اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه در سال ١٩٧١/  ١٣٥٠، که طى سال‌هاى ٢٠٠٢ تا ٢٠١٢ میلادى از طبقه‌بندى آزاد شده‌اند و تلاش‌هاى حقوقى- ادارى مستمر و بى‌وقفه و بعضا موفق نگارنده براى آزادسازى بقیه اسناد بلوکه‌شده براساس قانون دسترسى آزادانه به اطلاعات (Freedom of Information Act)، هنوز بسیارى از اسناد (به شکل پرونده کامل، اوراق مجزا و حتى پاراگراف‌ها و جملات حساس تاثیرگذار مکاتبات) از دسترس محققان به دور مانده است.دولت بریتانیا علنا و عملا در حمایت از ادعاهاى بى‌اساس و جدید دولت امارات‌عربى‌متحده و متحدانش، مانع دسترسى به برخى از این پرونده‌ها است و پس از تمدید بسته بودن بخش‌هایى از پرونده‌ها تا آغاز سال ٢٠١٢، اکنون وعده آزادسازى اغلب موارد بلوکه شده را تا آغاز سال ٢٠٢٢ داده است.

مجید تفرشی، مورخ و سندپژوه