«چنانچه فی‌الواقع کار او با این مردم پیشرفت نخواهد کرد و باید مردم خراسان را عموما مورد سیاست(مجازات) داشت و خراب کرد و آن فرزند را به بیم محض آنجا مسلط کرد. مشکل می‌بینم که کار آنجا به اصلاح دربیاید و او بتواند از عهده کار آن مملکت برآید. بنابراین فکری باید کرد که پیشرفت داشته باشد.»

- از نامه فتحعلی‌شاه  درباره حسنعلی‌میرزا شجاع‎السلطنه (حاکم وقت خراسان).