حاجی‌بابا در سال ۱۳۴۲ شرکت «پارس متال» را تاسیس کرد و در سال ۱۳۴۸ به تاسیس شرکت «شوفاژ کار ایران» همت گماشت. چون کارشناس مدیریت صنایع بود و در این رشته‌ها مهارت بسیار به‌دست آورده بود در اسفندماه سال ۱۳۵۷ (اندکی پس از پیروزی انقلاب) او را به سمت عضو هیات‌مدیره کمپانی ایران ناسیونال انتخاب کردند.حاجی‌بابا در سال ۱۳۶۱ شرکت «فروسیلیس ایران» را تاسیس کرد.