او سپس به فکر طراحی ماشین چاپ افتاد و ده سالی در این زمینه دست به آزمایش و تجربه زد و اولین نوع دستگاه چاپ را در سال ۱۴۴۰ در استراسبورگ رونمایی کرد. عناصر اصلی دستگاه پرینت، حروف چوبی (بعدها فلزی) متحرک، استفاده از مرکب و جوهر روغنی و ماشین فشار چوبی بود. او سپس آلیاژ مناسب برای ریخته‌گری حروف را از دو ماده سرب و آنتیموان درست کرد و با استفاده از این آلیاژ، حروف متحرک را پدید آورد.