خدمه کشتی لوازم شخصی همراه جسد شامل جعبه قرص، کیف پول، چاقوی جیبی و جعبه عینک را برداشته و جسد را بار دیگر به دریا انداختند. در ۱۳ اکتبر پسر دیزل، این اشیا را به‌عنوان متعلقات پدرش شناسایی کرد.  نظرات گوناگونی دررابطه با مرگ دیزل ارائه شده‌است. کسانی همچون گروسر که به نوشتن زندگی‌نامه دیزل پرداخته‌اند خودکشی را محتمل‌ترین دلیل مرگ او دانسته‌اند اما نظراتی مبنی بر به قتل‌رسیدن دیزل توسط کسانی که موقعیت نظامی و کاریشان به‌خطر افتاده بود نیز وجود دارد. با این حال شواهد محدودی برای پذیرفتن هرکدام از این توضیحات به‌عنوان دلیل اصلی مرگ رودلف دیزل وجود دارد.  او در سال ۱۸۹۴ موفق به اختراع موتوری شد که دیزل نام گرفت. اولین موتور دیزل موفق او در سال ۱۸۹۷ عمل کرد. موتور دیزلی او در لوله‌کشی، تولید برق و آب، خودروسازی و صنعت دریایی و معادن، حوزه‌های نفتی، کارخانه‌ها، و حمل‌و‌نقل مورد استفاده قرار گرفت و موجب تحولی عظیم شد.