این برنامه‌ها شامل سرگرمی، موسیقی، ورزش و برخی برنامه‌های شاد و آرام دیگر می‌شد.  طی دو سالی که از پخش برنامه ارتش می‌گذشت، شنوندگان عادی آن بیشتر از شنوندگان نظامی و حتی ۵۰ درصد بیشتر از شنوندگان رادیو انگلستان «Home service» بودند اما باید گفت کار برجسته بی‌بی‌سی در جنگ جهانی دوم برانگیختن و جلب احساسات مردم بود. بی‌بی‌سی در داخل کشور، ابزار همبستگی ملی به‌شمار می‌رفت و خارج از کشور نیز به‌عنوان جزیره‌ای پر از صداقت، در دریایی از شایعه‌ها و تبلیغات شناخته می‌شد. چنانکه انگلیسی‌ها از ظرفیت و توان این رادیو برای مجاب کردن آمریکایی‌ها به مشارکت در جنگ استفاده کردند. به این ترتیب چون آمریکا به‌دلیل سیاست عدم مداخله و انزواطلبی اشتیاق چندانی به شرکت در جنگ با آلمان نداشت، آماج تبلیغات منفی بود. از آن زمان به بعد رادیو بی‌بی‌سی به نحو بی‌سابقه برنامه‌های خود را روی آمریکا متمرکز کرد و توانست افکار عمومی این کشور را به سمت جنگ علیه آلمان سوق دهد.

منبع: حسن خجسته، «کارکردهای رادیو در جنگ»، پژوهش‌های ارتباطی، ۱۳۸۲.