ترس از طغیان ناگهانی مردم و رواج شاه‌کشی در مملکت در حدی بود که حتی خبر توطئه نافرجام علیه جان فاروق، پادشاه مصر و نیز گزارش‌های مربوط به طرح ناموفق ترور هیتلر در شهر مونیخ سانسور شدند و مطبوعات و رادیو موظف بودند از هرگونه اشاره به این‌گونه موارد خودداری کنند. ابعاد این نارضایتی و آنچه به گمان سفارت انگلیس، بی‌کفایتی کامل دولت به‌شمار می‌رفت، سبب شد که در گزارش تحلیلی سال ۱۹۴۰[۱۳۱۹ه.ش] سفارت به این نتیجه برسد که امکان و بقای دودمان سلطنت بسیار اندک به‌نظر می‌رسد.

- عباس میلانی، نگاهی به شاه