۱۸ شهریور ۱۳۲۰ فروغی، نخست‌وزیر زمان اشغال نظامی ایران پس از چند دور مذاکره با نمایندگان انگلستان و شوروی که نیروهایشان بدون برخورد با مقاومت جدی به پایتخت نزدیک می‌شدند؛ مجلس شورای ملی را به تشکیل یک جلسه فوق‌العاده دعوت کرد و در این جلسه، خود و وزیر خارجه‌اش گزارشی از مذاکرات و مکاتبات و نیز آخرین تحولات و خواست دولتین انگلستان و شوروی به نمایندگان دادند و روشن شد که دولت انگلستان خواهان برکناری رضاشاه و تبعید او از کشور است. چون فروغی به این دو دولت وعده‌هایی داده بود؛ در پایان جلسه تقاضای رای اعتماد کرد که مورد تایید قرار گرفت.