نهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در سالروز استقلال جمهوری تاجیکستان و دو روز پیش از رویدادهای نیویورک و پنتاگون، انفجار بمبی که در دوربین یک عکاس عرب جاسازی شده بود احمدشاه مسعود رهبر نیروی مقاومت در افغانستان را به شدت زخمی کرد و این سیاسی‌مرد بزرگ چند روز بعد چشم بر جهان فروبست. مسعود که او را شیر دره پنج‌شیر می‌خواندند مخالف سرسخت طالبان بود و با آنان می‌جنگید و با ادامه مقاومت، مانع تصرف شمال‌شرقی افغانستان از سوی طالبان شده بود. برخی محققان عوامل طالبان را دلیل شهادت او می‌دانند.