شرکت‌های غیر دولتی اتوبوسرانی تهران تلاش بسیار کردند که دولتی نشوند؛ ولی موفق نشدند مخصوصا که اقساط اتوبوس‌های مرسدس بنزی را که دولت وارد کرده و در اختیار آنها گذاشته بود پرداخت نکرده بودند و برای افزایش بهای بلیت که یک ریال بود دستاویزی به‌عنوان «ادامه خط» و «خط فرعی» اختراع کرده بودند و به این بهانه از مسافر نیم ریال (ده شاهی) بیشتر می‌گرفتند. دولت قرار بود که به جای اموال شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی، به آنها از سهام شرکت واحد بدهد که بالاخره این وعده عملی نشد. مدیران شرکت‌های غیردولتی سابق دولت را متهم می‌کردند که به منظورهای سیاسی دست به ملی کردن شرکت‌های آنها زده است و می‌خواهد به این ترتیب کنترل رفت‌وآمد در شهر را به‌دست داشته باشد و از اعتصابات آینده جلوگیری کند. بعضی از صاحبان این شرکت‌ها به‌دلیل کمک به کودتای ۲۸ مرداد حتی انتظار این کار را از دولت نداشتند و تا آخرین لحظه آن را باور نمی‌کردند.

 (منبع: روزنامک)