متاسفانه، کارخانه گونی‌بافی هم اکنون به‌دلیل بی‌توجهی، عدم سرکشی و ارائه ندادن گزارش کارشناسی به جهت مرمت در معرض تخریب قرار دارد و بخشی از سازه کنار آن نیز برای ساخت پارکینگ خودروهای کارکنان و مراجعان به سازمان جهاد کشاورزی گیلان تخریب شده است. تخریب بخشی از سازه کناری کارخانه گونی‌بافی رشت، نمونه دیگری از بی‌توجهی اداره کل میراث فرهنگی گیلان برای حفظ و حراست درست از آثار تاریخی ثبت شده این استان در فهرست آثار ملی ایران را نمایان می‌سازد. هم اکنون در چهار ضلع این بنا به‌خصوص در قسمت تحتانی کارخانه گونی بافی رشت، آثار تخریب به‌خوبی مشاهده می‌شود. جالب اینجاست که بنای این کارخانه در بهمن ماه ۱۳۸۸ به شماره ۲۹۳۱۷ از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: ایلنا