«داروهای گیاهی به‌صورت روغن به سه روش ساخته می‌شد: ۱- روش مستقیم که در این حالت قسمتی از گیاه (مانند مغز بادام) را تحت فشار قرار می‌دادند و روغن آن را می‌گرفتند؛ ۲- روش غیرمستقیم که در این روش برای گیاهانی که قسمت‌های روغنی ندارند کاربرد داشت. قسمت‌های لطیف گیاه مانند گلبرگ را وارد روغن می‌کنند و با حرارت ملایم خورشید یا حرارت بسیار کم آتش و طی مدت چند روز نگه می‌دارند تا روغن طعم و خاصیت گل را به خود بگیرد؛ ۳- استفاده از قسمت‌های سخت گیاه مانند ساقه، برگ یا ریشه‌ها که در آب می‌جوشانند و سپس آب را در روغن گیاهی وارد می‌کنند و به‌صورت ملایم حرارت می‌دهند تا آب تبخیر شود و خاصیت باقی‌مانده در روغن، آن را به‌صورت یک روغن دارویی در‌آورد.»

دکتر محمدمهدی زرشناس به نقل از «نشست پژوهشی تاریخ پزشکی اسلام و ایران» در دانشکده پزشکی شیراز