او در سال ۱۳۱۴ دانشسرای مقدماتی مشهد را تاسیس کرد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت. اما چندی بعد برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران رفت و از دانشسرای عالی لیسانس گرفت و سپس در سال ۱۳۲۲، به اخذ درجه دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نائل آمد. دکتر فیاض از آغاز ورود به تهران با قاسم غنی، مرد علم و سیاست آن روزگار، آشنا شد و همکاری علمی این دو به انتشار مهم‌ترین کتاب وی، تصحیح انتقادی تاریخ بیهقی انجامید. وی چهار دوره نماینده مشهد در مجلس شورای ملی بود و در زمانی که قاسم غنی، سفیر ایران در قاهره بود به مصر رفت و در دانشگاه فاروق به تدریس زبان و ادبیات فارسی و ایراد سخنرانی‌هایی درباره شعر فارسی و تمدن اسلامی پرداخت. وی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۳۴، بنا بر ماموریتی که از جانب دولت به او محول شده بود، دانشکده ادبیات مشهد را تاسیس و خود به مدت ۹ سال ریاست آن را بر عهده گرفت و در این مدت توانست با انتخاب افراد شایسته، بنیاد این موسسه آموزشی نوپا را به درستی بنا نهد.