صالح در پاسخ به تلگراف سرلشکر زاهدی که از او خواسته بود «استعفای خود را مسترد داشته و کماکان در مقام سفارت ایران در واشنگتن به خدمات ارزنده خود ادامه دهید.» نوشته بود: «بعد العنوان من تا دیروز طی مصاحبه‌های گوناگون مطبوعاتی که از رادیو و تلویزیون در سراسر آمریکا نیز پخش می‌شد، از نظر دکتر مصدق دفاع کرده‌ام حال چگونه یکباره تغییر جهت دهم و از برنامه‌هایی دفاع کنم که معکوس اظهارات قبلی من است مطلقا قادر به انجام چنین کاری نیستم. بنابراین از مقامات محل خداحافظی کرده و کاردار موقت سفارت را به وزارت امورخارجه معرفی کردم و قریبا به صوب ایران حرکت خواهم کرد.»  در این روز سرلشکر زاهدی به دیدار آیت‌الله کاشانی به منزل وی رفت که در جریان این دیدار دکتر بقایی، شمس قنات‌آبادی، حائری‌زاده و نادعلی کریمی هم حضور داشتند. در همه شهرها حکومت نظامی برقرار بود. نشریات چپگرا و ملی‌گرا نیز از ۲۸ مرداد تعطیل شده بودند.