«به همه بندرها و مملکت‌های قلمرو خودم فرمان داده‌ام تا پذیرای هر بازرگان از ملت انگلیس باشند که ایشان دوستان من‌اند؛ نه پرتغال نه هیچ‌کس دیگر حق تعرض به آنها را ندارد، من به هریک از فرمانداران و ناخداها فرمان داده‌ام تا حلقه به گوش آنها باشند؛ تا هر محصولی که خواستند بخرند، بفروشند و ببرند به کشورشان. برای اثبات مهر و دوستی ما، من میل دارم تا اعلی حضرت مهستی، بازرگانانش را فرمان دهد تا با کشتی‌های خود هر تحفه و کالای نفیسی که مناسب کاخ من است بیاورند؛ و اینکه هر از گاهی نامه‌ای شاهانه به من بنویس، تا شاید من هم با سلامت و موفقیت تو در کارها شادی‌ام را باز یابم؛ جاویدان و ماندگار دوستی ما.»

 از نامه جهانگیرشاه به ملکه انگلیس. نورالدین سلیم جهانگیر (فرمانروایی: ۱۶۲۷–۱۶۰۵ م) چهارمین پادشاه سلسله گورکانیان هند بود.