حاتمی در جایی متولد شد شبیه همان‌جایی که رضا خوشنویس در هزاردستان به مفتش آدرس می‌دهد؛ «خیابان شاهپور، خیابان مختاری، کوچه اردیبهشت.» مادر وی خانه‌دار بود و پدرش شاغل چاپخانه بود. علی حاتمی در دوران پربار زندگی‌اش بیش از ۱۵ فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی ساخت. فیلم‌های طوقی و سوته‌دلان و دل‌شدگان، و مجموعه‌های سلطان صاحبقران (۱۳۵۴) و هزاردستان (۱۳۶۶–۱۳۵۸) از جمله آثار شاخص او محسوب می‌شوند.