وزنیاک در سال ۲۰۰۶ میلادی زندگی‌نامه شخصی‌اش را تحت عنوان «از خوره کامپیوتر تا شخصیتی فرهنگی» منتشر کرد که یک عبارت اندرزگونه دارد: از انجام کارهایتان لذت ببرید. او می‌گوید: وقتی تقریبا ۲۰ سال داشتم در مورد فلسفه زندگی‌ام فکر می‌کردم...اینکه چطور می‌خواهم زندگی کنم؟ چطور باید انسان خوبی باشم؟ اینکه اگر با داشتن تمام این ثروت، کشتی‌ها و همه دارایی‌ام بمیرم شادتر خواهم بود یا زمانی که لبخند بر لب داشته باشم؟ من حتی در مورد شوخی‌هایی که انجام می‌دادم و جوک‌هایی که می‌گفتم هم فکر می‌کردم. همچنین موسیقی که دوست داشتم گوش بدهم تا خوشحالم کند و در نهایت به فرمول خودم رسیدم؛ اینکه زندگی یعنی شاد بودن.