کارنگی بیشتر ثروت خود را صرف تاسیس موسسات سودمند همگانی مانند کتاب‌خانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها (همانند دانشگاه کارنگی ملون) کرد. وی در مدت عمر خود ۳ هزار کتابخانه عمومی (همانند کتابخانه مرکزی سیاتل) تاسیس و قریب ۳۵۰ میلیون دلار صرف ساخت اماکنی همچون تالار کارنگی و حمایت از برنامه‌های فرهنگی کرد. او گفته است: مردی که ثروتمند بمیرد، بی‌آبرو مرده ‌است. اندوخته‌های مالی‌تان را هرگز به بازماندگانتان نسپارید، چون روی پای خویش نخواهند توانست ایستاد. به هیات و بنیاد نیز وامگذارید، چون عاقبت بر خلاف خواسته‌هایتان عمل خواهند کرد. ثروتتان را خود وقف کنید، نه به‌عنوان بخشش و صدقه، بلکه به‌عنوان هدیه به موسسات عمومی که در خدمت بشریت می‌کوشند.