۵ روز بعد انگلیسی‌ها عملیات حمله به دلوار را آغاز کردند. نیروهای تنگستانی و دشتی دست به شبیخون علیه انگلیسی‌ها زدند و آنها را مجبور به عقب‌نشینی کردند. نبرد ادامه یافت تا آنکه در ۱۲ شهریور ۱۲۹۴ خورشیدی، رئیسعلی دلواری در یک حمله شبانه به مواضع انگلیسی‌ها در منطقه «تنگک صفر» توسط یکی از خودی‌های خائن از پشت مورد هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.