کناره‌گیری نیکسون از ظهر نهم آگوست عملی شد. وی تنها رئیس‌جمهوری در تاریخ ۲۲۹ ساله آمریکاست که از این سمت کناره‌گیری کرده است. وی دو روز پیش از این گفته بود که از محاکمه پارلمانی شدن باکی ندارد و کناره‌گیری نمی‌کند؛ ولی در این دو روز مشاورانش او را به کناره‌گیری قانع کرده بودند تا برکنار نشود و به زندان نیفتد. مجلس نمایندگان آمریکا پس از رسیدگی به قضیه واترگیت برای نیکسون کیفرخواست صادر کرده بود تا در سنا محاکمه شود. نیکسون در قبال قضیه واتر‌گیت متهم به اختفای مدارک جرم و دروغگویی به بازپرس هم شده بود.