حرکت‌های اعتراضی و انقلابی متعددی صورت می‌گرفت. کوشش‌هایی نیز از سوی فعالان حزب سوسیال دموکرات روسیه برای وحدت دو شاخه‌ منشعب‌شده منشویک و بلشویک انجام شد؛ اما چندان موفق نبود. با شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ و ورود روسیه به جنگ، میلیون‌ها دهقان روس از مزارع به میدان‌های جنگ فرستاده شدند، کمبود کارگر کشاورزی با بالا رفتن قیمت محصولات غذایی و بحران همراه شد. قحطی و کمبود نان شورش‌ها و تظاهرات پی‌درپی را به‌دنبال داشت. شکست‌های پی‌درپی روسیه از آلمان بحران سیاسی را تشدید کرد. طبقات میانی و بخشی از طبقات حاکم هم علیه تزار به‌پا خاستند.

- سعید رهنما