۱۳مرداد ۱۳۸۶ کاوشگر فینیکس به سوی مریخ پرتاب شد. برنامه کاوشگر فینیکس از سوی آزمایشگاه مطالعات ماه و سیارات در دانشگاه آریزونا پیشنهاد و مدیریت شده‌ بود و ناسا نیز ناظر انجام این عملیات بود. کشورهای آلمان، بریتانیا، دانمارک، کانادا و سوئیس در این برنامه مشارکت کردند. هزینه ماموریت اکتشافی فینیکس بالغ بر ۳۸۶ میلیون دلار برآورد شده است.