درگیری‌ها و اختلافات مرزی ایران و عثمانی نیز برای منافع اقتصادی مشترک دو طرف زیان‌آور بود؛ زیرا مقادیری از ابریشم و سایر کالاهای صادراتی ایران از طریق قلمرو عثمانی و از راه طرابوزان به غرب فرستاده می‌شد این امر به دولت عثمانی در مقابل همسایگان شرقی‌اش قدرت می‌بخشید.

- ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم، ج۱، رحیم رئیس‌نیا