با ورود نهادهای مدرن به کشور در ساختار پست نیز تحولات بسیاری رخ داد. از جمله دفاتر جدید و کارویژه‌های تازه‌ای برای آن تعریف کردند. در ۷ مرداد ۱۳۱۲ پستخانه جدیدی در ایران تاسیس کردند که در اول خیابان سپه سابق، سه راهی خیابان خیام (نزدیک میدان توپخانه) واقع بود و بر مبنای روش‌های جدید پستی اداره می‌شد. پستخانه تازه ایران با نام «پستخانه جلیله» آغاز به‌کار کرده بود.