تحلیلش از چرایی شیوه رفتار مردم در موقعیت‌های روزمره‌شان بسیار منصفانه، رک و ساده است. وی می‌نویسد؛ میهمان غربی که برای تجارت از ایران دیدار می‌کند، باید راهش را از بین نزاکت بیش از اندازه اکثر ایرانی‌ها [تعارف] و جسارت شدیدا سودجویانه‌شان که زاده واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تلخ است، پیدا کند. درس‌های ناشی از تجربه طولانی تجارت به شیوه‌ای جدی اما سرگرم‌کننده و ملیح ارائه شده‌اند. پس، این انتخاب زیرکانه که از بین طرح‌های بی‌شمار کدام پروژه را پی بگیرید، اهمیتی کلیدی دارد. ایران کشور بزرگی است که می‌خواهد هم قدرتمند باشد و هم به لحاظ تکنولوژیک پیشرفته. امروز تحت چماق تحریم‌های بین‌المللی‌ای قرار دارد که تا اندازه زیادی به حاصل مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای مورد منازعه‌اش بستگی دارد. سیاست ایران کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی‌ است که تدریجا می‌توانند تاثیرات فشارهای موجود بر آنان را برطرف کرده و بار دیگر به‌دنبال توسعه بروند زیرا بدون توسعه‌ای که سروسامان دادن به روابط بین‌المللی‌اش به‌همراه می‌آورد، به لحاظ مادی پیشرفت نخواهد کرد. ایران از لحاظ اخلاقی، تصویری چه بسا پیچیده‌تر است که عمدتا از تنشی حل‌نشده بین رسالت مذهبی نظام حاکم و اشتیاق اکثر مردم به حقوق و آزادی‌های موجود در جاهای دیگر ناشی می‌شود.»

منبع: در میان ایرانیان: کلیدی برای درک چالش‌ها و واقعیت‌های ایران، نوشته نایجل کولتارد، مترجم: محسن محمودی