دوره کارآموزی دو سال بود و در این مدت در یک سال اول به دانشجویان ماهانه هزار ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت می‌شد و در صورت احراز موفقیت در امتحانات سال اول این مبلغ در سال دوم به دو هزار ریال افزایش می‌یافت و به فارغ‌التحصیلان شهرستان‌ها ماهانه ۶۰۰ ریال مدد معاش داده می‌شد و نیز کلاس مخصوصی برای تربیت ماموران موتورهای مولد برق تاسیس شد که داوطلب دارای گواهینامه سوم متوسطه می‌پذیرفت و دوره آموزشی آن هشت ماه بود و ماهانه یک‌هزار ریال هزینه تحصیلی به داوطلبان پرداخت می‌شد.

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.