و بالاخره اینکه «احکام اسلام باید مو به مو اجرا شود.» هنگامی که کودتای ۲۸ مرداد اتفاق افتاد، من به همراه عده زیادی از افراد نیروی هوایی تصفیه شدیم و رفتیم به نیروی زمینی. به همراه بچه‌هایی که با ما تبعید شدند؛ برای بازگشت به نیروی هوایی تلاش کردیم. ارتش هم بعد از مدتی ناچار شد بگوید اگر نمی‌خواهید استعفا بدهید. ما هم بهترین فرصت را دیدیم و استعفا کردیم. مساله‌ای که باید عرض کنم اینکه به موازات این حرکت، از همان سالی که به نیروی هوایی آمدم با آقای آیت‌الله سیدمحمود طالقانی آشنا شدم و تقریبا هر شب جمعه را در مسجد هدایت بودیم و هر روز جمعه با ایشان یک جلسه داشتیم. در خانی‌آباد منزل یک نانوایی بود و ما هم در خدمتشان بودیم و می‌توانم بگویم حدود ۲۷ سال از نظر مسائل مذهبی و طرز فکر و ... تحت تعلیم مرحوم طالقانی بودم و فکر می‌کنم از هرکسی به ایشان نزدیکتر بودم.

منبع: زندگی من: زندگی خودنوشت شهید محمدعلی رجایی، مجله رشد معلم، ۱۳۹۰.