انگلیسی‌ها نیز پس از مدتی او را به جزیره «سنت هلن» در اقیانوس اطلس تبعید کردند و فاتح اروپا تا زمان مرگش در سال ۱۸۲۱ میلادی در جزیره سنت هلن زندگی کرد.