معماری دوران شاه‌عباس در اصفهان نماد شکوفایی هنر در این دوره است. مسجد شیخ‌لطف‌الله، مسجد شاه و میدان نقش جهان اصفهان نمونه‌های بارز این هنر محسوب می‌شوند. علاوه بر این شاه‌عباس پادشاهی بود که از وضع رعایای خود باخبر بود و حتی در بسیاری اوقات خود شخصا به امور آنان رسیدگی می‌کرد. دادن امتیاز ایجاد تجارت‌خانه به کمپانی‌های هند شرقی، باعث رونق تجارت و بازرگانی در ایران شده بود و بازرگانان ارمنی، یهودی و هندی در ایران به تجارت مشغول بودند و با بازرگانان اروپایی رقابت می‌کردند.

- ایران عصر صفوی، راجر سیوری