- سیستم اقتصادی بی‌کفایت و منسوخ و نظام مالیات‌ستانی ناعادلانه.

- کلیسای کاتولیک به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور بر محصولات، مالیاتی به نام «دیمه» وضع کرده بود. این نوع مالیات عرصه زندگی را بر مردم فقیر تنگ کرده و موجب قحطی شده بود.

- دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت غرق در زرق و برق بود و مخارج هنگفتی داشت.

شاه، لویی شانزدهم، در سال ۱۷۹۳ اعدام شد.