هامیلتون فدرالیست (هوادار وجود یک قدرت مرکزی در آمریکا) و «بر» هوادار توزیع قدرت در ایالات (کنفدراسیون) بود. در جریان مبارزات انتخاباتی نیویورک، ‌هامیلتون برضد «بر» سخن گفته بود و به رای‌دهندگان اخطار کرده بود که اگر بار دیگر آرای خود را به سود «بر» به صندوق‌ها بیندازند و او فرصت تازه به‌دست آورد ایالت متحده را مضمحل می‌کند. این مطلب در روزنامه‌ها به چاپ رسید و «بر» از‌هامیلتون خواست که در ملأعام حرف خود را پس بگیرد و عذرخواهی کند و چون پاسخ ‌هامیلتون او را قانع نکرد او را به دوئل فراخواند. در جریان این دوئل ‌هامیلتون که نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا بود کشته شد.