این مشاجره درحالی اتفاق افتاد که فشار مخالفان داخلی بر دکتر امینی شدت یافته بود و امینی از دریافت وام از اروپاییان و کمک اقتصادی از آمریکا هم مایوس شده بود. امینی که از اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخست‌وزیری منصوب شده بود به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با او در مورد تنظیم بودجه، تیر ماه سال ۱۳۴۱ از نخست‌وزیری استعفا کرد.