«در اولین روزهایی که دولت مشغول کار شد، جبهه ملی اعلام یک تظاهرات عمومی در تهران را کرد. آگهی دعوت عمومی را که منتشر کردند، هریک از دوستان و کارگردانان بازار و اصناف که به من علاقه‌مند بودند، سوال کردند. گفتم با این تظاهرات موافقم و از آنان خواستم که علاوه بر شرکت در آن، دیگران را هم تشویق به رفتن کنند. حساب می کردم که حضور نیروهای ملی و مردم در صحنه‌های سیاسی، به هرحال مقداری از نیروی مخالفان و دشمنانی را که دولت بر اثر شروع اصلاحات برای خود خواهد تراشید، خنثی خواهد کرد ... در هر حال دولت کار خود را شروع کرده بود. انتصابات اساسی در وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی انجام شد. خود من با وزیر اقتصاد و بازرگانی و وزیر دارایی سرگرم ایجاد محدودیت‌های وارداتی و یافتن راه‌های وصول مالیات‌ها و مقررات گمرکی و حذف مخارج زائد دولت بودیم تا فکری برای خزانه خالی دولت کنیم ...»

 منبع: کتاب خاطرات دکترعلی امینی