طبیعی است که اغراق کرده بودند. چهاردهم تیرماه بود، دانشگاه‌ها تعطیل بودند. ۵ سال بود که دکتر معین در حال اغما به سر می‌برد. بیشتر دانشجویان ایشان پراکنده و در شهرستان‌ها بودند. رادیو اعلان کرد که تشییع از دانشگاه تهران انجام می‌شود که برخی معتقد بودند عمدا محل را اشتباه اعلان کرده بودند! ... مراسم تشییع در مسجد فخرالدوله خیابان فخرآباد انجام شد و ایشان را ... به گیلان بردند. در دروازه رشت اتومبیل‌های متعددی منتظر رسیدن کاروان دکتر معین بودند، برای اینکه ایشان را تا آستانه‌اشرفیه- محل خاکسپاری- همراهی کنند.

- به نقل از گفت‌وگویی با دکتر مهدخت معین